Training idiomas Humboldt

Metodologia

  /    /  Metodologia

Metodologia

A Humboldt - Business Communication Training sempre hem optat per buscar solucions organitzatives i pedagògiques d’acord amb les necessitats i els objectius particulars de cada empresa i persona.

Humboldt blended learning

“Situem el participant al centre del procés d’aprenentatge”

Desenvolupem els plans formatius basant-nos en la gestió per competències i incorporem els sistemes més avançats d’e-learning, com la nostra plataforma col·laborativa virtual (Humboldt Language Platform) i les classes Face to Face online.

Definim l’idioma en el marc de la comunicació com a activitat creativa i cognitiva orientada a l’ús real de l’idioma en situacions autèntiques.

Situem el participant al centre del procés d’aprenentatge: els seus objectius, les seves necessitats i, especialment, la seva manera d’aprendre exigeixen enfocaments metodològics diferents i continguts específics, en funció de l’ús requerit de l’idioma.

Això implica que tant l’organització com els mètodes de formació han de ser flexibles i eficients.

Blended learning, optimització de processos

El nostre programa de blended learning optimitza els processos formatius: ajuda a assolir els objectius en menys temps i suposa una important optimització dels costos.

Integrem la part virtual en la part presencial i diversifiquem formats. A totes les classes presencials fem servir la nostra plataforma col·laborativa virtual.

Potenciem el diàleg i la cooperació, afavorim l’autonomia dels alumnes i la cooperació entre ells. Compartim aplicacions en temps real i organitzem els materials i treballs de manera transparent i accessible.

El Face to Face online

Classes en temps real amb professor a la nostra aula virtual. Ofereix el mateix nivell d’interactivitat i comunicació que una classe presencial tradicional, però amb l’avantatge que es pot aprendre l’idioma des de qualsevol lloc del món. Sense desplaçament i sempre amb professor personal. Només requereix una bona connexió a Internet.

Integramos lo virtual en lo presencial diversificando formatos. En todas las clases presenciales utilizamos nuestra Plataforma Colaborativa Virtual.

Potenciamos el diálogo y la cooperación, favorecemos la autonomía del alumno y la cooperación entre ellos. Compartimos aplicaciones en tiempo real y organizamos los materiales y trabajos de forma transparente y accesible.

El Face-to-face online

Clases en tiempo real con profesor en nuestra aula virtual – ofrece el mismo nivel de interactividad y comunicación que una clase presencial tradicional pero con la ventaja de que se puede aprender el idioma desde cualquier lugar del mundo. Sin desplazamiento y siempre con profesor personal. Solo requiere una buena conexión de Internet.

Nivells de competència

El Marc de Referència Europeu per a les Llengües: Tots els nostres programes estan organitzats dins el marc referencial de nivells de competència lingüística, destreses i habilitats comunicatives que concorden amb el Marc comú europeu per a les Llengües.