fbpx
Image Alt

Casos d’èxit

  /    /  Casos d’èxit

3 casos d’èxit del programa blended learning

Clase español online

Entitat financera espanyola: Projecte 4+2

Vam dissenyar i impartir cursos d’anglès per a més de 220 tècnics i executius. Un pla de formació blended learning que combinava sessions semiintensives presencials (llenguatge general, seminaris específics per a negociacions, reunions, coaching intercultural…) amb autoestudi en línia. Vam dissenyar el pla abans del seu llançament durant 6 mesos, implicant-hi tots els nivells de l’empresa (direcció de recursos humans, formació, direcció general, management, caps d’àrea…).

Resultats

Els participants van reduir el temps necessari per completar un nivell del marc europeu en un 50 % i l’empresa va obtenir un estalvi del 25 %. 

Una situació de win-win-win: per als alumnes en progressió, per a l’empresa en temps i costos i per a Humboldt i els seus col·laboradors en compensacions econòmiques i professionals.

Empresa farmacèutica de Barcelona: Projecte C1

El client es trobava en plena expansió global. S’havia fixat com a objectiu que uns 180 col·laboradors havien d’obtenir el nivell C1 d’anglès dedicant-hi un màxim de 2 hores presencials a la setmana i la resta, en autoestudi en línia. En estreta cooperació amb el client, vam dissenyar un sistema blended learning 2+1.

Resultat:

Els alumnes van superar mig nivell d’anglès del marc europeu en un any, assistint només a unes 60 classes presencials anuals. Avui el col·lectiu ha assolit un 88 % dels objectius fixats.

Face to Face online

Entidad financiera española – Proyecto 4+2

El cliente se encontraba en plena expansión global. Se había fijado como objetivo que unos 180 colaboradoras deberían alcanzar el nivel C1 en inglés dedicando un máximo de 2 horas presenciales a la semana y el resto en autoestudio online.Diseñamos en estrecha cooperación con el cliente un sistema Blended Learning 2+1.

Resultado:

Los alumnos superaron medio nivel de inglés del Marco Europeo en un año asistiendo solo a unas 60 clases anuales presenciales. Hoy el colectivo ha alcanzado en un 88% los objetivos establecidos.

Estudiando idiomas online

Farmacèutica francesa: els seus col·laboradors sobre el nostre Face to Face online (juliol del 2018). Cursos d’anglès i francès

Què destacaries de l’aprenentatge al Face to Face online?

“La comoditat de poder fer-ho des de qualsevol lloc i poder practicar la part oral, que crec que és la més important.”

“Classe molt centrada en les necessitats de l’alumne. Classes dinàmiques, que t’obliguen a estar concentrat tota l’estona, i notes un progrés ràpid.”

“Poder veure el gest, a més d’escoltar la paraula, ajuda molt i és més amè.”

“La possibilitat de proposar els temes que es volen treballar a cada classe i alhora poder practicar l’expressió oral i la conversa amb el professor en l’idioma d'estudi.”