fbpx
Humboldt centro de idiomas Barcelona

Avís Legal

  /  Avís Legal

Avís legal

Humboldt Comunicación Intercultural, SA compleix la normativa vigent de protecció de dades, especialment la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i la Llei 34/2002 de protecció de dades de caràcter personal.

Política de Privacitat

D’acord amb les disposicions actualment vigents, Humboldt només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions que s’indiquen per llei.

Aquesta política de protecció de dades pot variar amb el temps a causa dels possibles canvis jurídics i legislatius o després de les decisions aprovades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o les autoritats governants en qualsevol moment. Per això, Humboldt es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat a fi d’adaptar-se a les noves disposicions legals i legislatives en vigor en el moment concret de l’accés al web i també a les pràctiques del sector. En els supòsits anteriors, Humboldt anunciarà en el moment oportú els canvis introduïts en aquest lloc web abans de posar-los en pràctica.

RGPD

D’acord amb l’RGPD (Reglament general de protecció de dades) en vigor, us informem que les vostres dades personals formaran part d’un fitxer sota la responsabilitat de HUMBOLDT COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, SA, que té com a finalitat permetre la gestió i la relació comercial, contractual o informativa sobre els nostres productes i/o serveis en qualsevol suport, inclosos els suports electrònics, pels quals hàgiu mostrat interès. No es preveu la cessió de les vostres a tercers, amb l’excepció de les empreses col·laboradores o en els casos assenyalats en la legislació vigent a petició de l’administració pública competent. Autoritzeu de manera expressa el tractament de les vostres dades personals per a les finalitats esmentades.

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Responsable: HUMBOLDT COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, SA.

Finalitats: comunicacions cursos/màrqueting/promocionals (tant en paper com en qualsevol format electrònic, inclosos butlletins, SMS, xarxes socials, aplicacions o altres mitjans).

Legitimació: interès legítim mutu i consentiment.

Destinataris: l’empresa mateixa. No es preveu la cessió a tercers, amb l’excepció d’empreses col·laboradores o si ho exigeix l’administració pública competent.

Drets usuaris: accés, rectificació, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició pel que fa al tractament de les vostres dades personals.

Exercici de drets: correu electrònic a info@humboldt.es o correu ordinari a l’adreça de HUMBOLDT COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, SA, Torre Auditori, Passeig de la Zona Franca 111, planta 11A, 08038 BARCELONA, adjuntant en qualsevol dels casos l’acreditació documental d’autenticació de la vostra identitat.

Informació addicional

Si voleu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les vostres dades personals, ara o en qualsevol moment en el futur, demanem que ens ho comuniqueu a HUMBOLDT COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, SA a l’adreça Torre Auditori, Passeig de la Zona Franca 111, planta 11A, 08038 BARCELONA o que ens envieu un correu electrònic a l’adreça electrònica info@humboldt.es.

Confidencialitat

Totes les dades proporcionades per correu electrònic o a través de formularis electrònics es tractaran d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i, en tot cas, el personal d’Humboldt a càrrec de la gestió d’aquesta informació utilitzarà les dades amb caràcter confidencial.

Informació sobre la voluntat de deixar les dades i les conseqüències de la seva acceptació

S’informa els usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades que aquest lloc web conté tenen un caràcter voluntari, encara que negar-se a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accedir als serveis relacionats.

Conseqüències

En emplenar els formularis inclosos en els diferents llocs web, relatius a serveis prestats per Humboldt, els usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades facilitades en un fitxer de dades personals, propietat d’Humboldt, que té autorització per exercir els drets pertinents d’acord amb la clàusula següent.

Informació sobre el dret de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de les dades aportades per l’usuari

Com a usuari teniu autorització per exercir els drets relatius a les dades recollides en el formulari esmentat, reconeguts per la Llei orgànica 15/1999 sobre els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. L’usuari, a través d’una sol·licitud escrita i signada, acompanyada de DNI o passaport i amb fotocòpia enviada a l’adreça que s’indica més endavant, haurà d’exercir els drets esmentats en el paràgraf anterior:

A l’atenció del responsable de seguretat:

Torre Auditori, Passeig de la Zona Franca 111, planta 11A, 08038 BARCELONA – Espanya (protecció de dades)

A més, si l’usuari no vol rebre informació per correu electrònic o qualsevol altre mitjà, pot comunicar-ho a Humboldt a l’adreça esmentada a través de qualsevol mitjà en què quedi constància de la rebuda.

Informació sobre les dades, el període de temps i el fi amb què es guardaran

El fi pel qual es guarden les dades de contacte de l’usuari (sobre una base elemental), com el nom, els cognoms i l’adreça de correu electrònic, és exclusivament informar els alumnes. Humboldt rep aquesta informació, que mai no es ven, se cedeix ni es lloga a altres empreses, tret del cas lògic per a la prestació del servei.

Humboldt es fa responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Humboldt amb el propòsit de dur a terme el manteniment i la gestió de la relació amb els usuaris, la informació i distribució dels productes pertanyents a l’organització i el funcionament de les seves activitats.

Finalitat de les dades

A més, la informació inclosa en les bases de dades es pot utilitzar per identificar l’usuari i per realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recopilació de dades, i sempre que se sol·licitin aquestes dades, l’usuari serà informat del caràcter obligatori o voluntari de la recollida d’aquestes dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, sobre la necessitat d’emplenar aquestes dades perquè els usuaris accedeixin a determinats continguts facilitats als llocs web. Quan sigui necessari, Humboldt demanarà el consentiment dels usuaris sobre l’ús de les dades amb l’objectiu d’enviar-li informació relativa a l’entitat, les activitats que desenvolupa o altres temes relacionats.

Compromís de l’usuari perquè les vostres dades estiguin inscrites en un fitxer

La introducció de dades en un full o en els fulls de captació de dades implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i la política de privacitat, amb el benentès que l’usuari ha estat degudament informat de les condicions d’ús i la política de privacitat i es compromet a complir-les totes durant la seva visita a www.humboldt.es.

Transmissió de dades a terceres empreses sense consentiment exprés de l’usuari

A més, tret que l’usuari hagi estat informat de la possible existència de cessions de les seves dades a un tercer i hagi donat el seu consentiment, cap tercer aliè a Humboldt no tindrà accés en cap cas —amb l’excepció dels casos emparats per la legislació vigent— a les dades personals de l’usuari sense el consentiment exprés d’aquest. En la resta de casos, Humboldt col·laborarà perquè els tercers compleixin la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible a aquests tercers. Humboldt no ven, lloga ni cedeix les dades personals dels usuaris d’aquests llocs web, amb l’excepció del cas per a la prestació del servei. Humboldt no ven, lloga ni cedeix els correus electrònics dels seus usuaris a altres empreses, tret del cas lògic per a la prestació del servei.

Baixa de la llista de distribució d’informació

Ocasionalment, Humboldt enviarà un correu electrònic per notificar millores, novetats o ofertes que hi hagi en aquest lloc web de la seva propietat. Els usuaris es poden donar de baixa en qualsevol moment enviant un correu electrònic a info@humboldt.es  (consigneu l’adreça pel departament corresponent).

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

Tant l’accés als llocs web com l’ús que es pugui fer de la informació i els continguts d’aquests són responsabilitat exclusiva de l’usuari. Per tant, qualsevol ús de la informació, les imatges, els continguts i/o els productes ressenyats i accessibles a través del lloc web estarà supeditat a la legislació aplicable, nacional o internacional, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, que seran els responsables únics de l’accés i l’ús adequats. És habitual que els usuaris facin un ús raonable dels serveis o continguts, d’acord amb el principi de bona fe i respectant la normativa vigent, la moral, l’ordre públic, els bons costums, els drets de tercers o de Humboldt mateix, tot això segons les possibilitats i els fins per als quals es van concebre. Humboldt no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, per dany emergent o lucre cessant o que es derivi del mal ús dels serveis o continguts per part dels usuaris o tercers.

Informació LSSI-CE

En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, us informem que el responsable del web Humboldt, des d’on pot descarregar diferents aplicacions, és Humboldt, amb NIF A-58816505, ubicat alTorre Auditori, Passeig de la Zona Franca 111, planta 11A, 08038 BARCELONA , amb domini d’Internet www.abchumboldt.com inscrit en el registre corresponent, que atén comunicacions dels usuaris i/o les persones interessades a l’adreça de correu electrònic info@humboldt.es

Concepte d’usuari

L’ús del web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada per Humboldt en el mateix moment en què l’usuari accedeixi al web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquest avís legal cada vegada que utilitzi el web, ja que pot patir modificacions.

Informació sobre els enllaços

Humboldt no es fa responsable dels llocs web no propis als quals es pot accedir a través d’enllaços ni tampoc del contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un enllaç o accés a un lloc web que no pertanyin a Humboldt es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari. Humboldt no recomana ni garanteix cap informació que s’obtingui a través d’un enllaç aliè a Humboldt ni té cap responsabilitat sobre cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o el mal ús d’un enllaç o de les dades que s’obtinguin a través d’aquest, inclosos altres enllaços o llocs web; ni de la interrupció del servei o accés, ni de l’intent de fer un ús o un mal ús d’un enllaç, tant en connectar-se al web de Humboldt com en accedir a la informació d’altres llocs web des del web de Humboldt.

Informació sobre l’ús de cookies

En algunes pàgines d’aquest lloc web es poden utilitzar cookies. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que oferim als nostres clients i visitants. Les cookies són petits fitxers de dades generats a l’ordinador de l’usuari que permeten obtenir la informació següent:

Data i hora de l’última visita de l’usuari al web. Disseny de contingut que l’usuari va escollir en la seva primera visita al web. Elements de seguretat que intervenen en el control de l’accés a àrees restringides.

Renúncia i limitació de responsabilitat

La informació i els serveis inclosos o disponibles a través d’aquest lloc web poden contenir errors de composició o errors tipogràfics. De tant en tant, és possible introduir modificacions en la informació que conté. En qualsevol moment Humboldt pot introduir millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Humboldt ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades fiables; tanmateix, malgrat les mesures adequades que s’han pres a fi d’assegurar que la informació sigui correcta, Humboldt no en garanteix l’exactitud ni l’actualització. També s’adverteix que els continguts d’aquest lloc web tenen una finalitat informativa pel que fa a la qualitat, la situació, l’allotjament, els serveis i les tarifes de Humboldt.

Informació sobre l’exempció de responsabilitat derivada d’un error tècnic i de contingut

Humboldt no es fa responsable de les interrupcions o el mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, independentment de quina en sigui la causa. A més, Humboldt no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, les pèrdues de negoci provocades per aquestes caigudes, les suspensions temporals del flux elèctric o qualsevol dany indirecte que es pugui causar als usuaris per causes alienes a Humboldt. Humboldt no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o estiguin lliures d’errors, que els defectes es corregeixin ni que el servei o el servidor que el fa disponible estiguin lliures de virus o altres elements nocius, sense perjudici que Humboldt farà els seus millors esforços per evitar aquest tipus de successos. Es recomana que l’usuari prengui determinades decisions o actuï d’acord amb la informació continguda en qualsevol dels llocs web i la verificació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts aportats per Humboldt, així com els continguts abocats a la xarxa a través dels seus llocs web, constitueixen una obra d’acord amb el significat de la legislació sobre propietat intel·lectual i, per tant, estan protegits per les lleis i els tractats internacionals aplicables en aquesta matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i, en general, qualsevol acte d’explotació pública dels llocs web i els continguts i la informació d’aquests, sense el consentiment exprés, previ i per escrit de Humboldt. En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents llocs web —en especial dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe— susceptibles d’ús industrial i comercial estan subjectes als drets sobre la propietat intel·lectual i industrial, que pertanyen a Humboldt o a tercers titulars d’aquests drets que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents llocs web.

Els continguts, les imatges, les formes, les opinions, els índexs i altres expressions formals que pertanyen a aquests llocs web, així com el programari necessari per al funcionament i la visualització, també constitueixen una obra de conformitat amb les normes de regalies i estan protegits per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de drets sobre la propietat intel·lectual aplicables. L’incompliment del que s’ha indicat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. Queda prohibit tot acte pel qual l’usuari dels serveis o continguts pugui explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions dels lloc web sense el permís previ i per escrit de Humboldt. En particular, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits la reproducció, la distribució, l’exhibició, la transmissió, la retransmissió, l’emissió en qualsevol forma, l’emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discs durs), la digitalització o la posada a disposició a partir de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Humboldt, així com la traducció, l’adaptació, l’arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges oficials, formes, índexs i altres expressions a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de drets sobre la propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Humboldt és lliure de limitar l’accés als seus llocs web, productes i/o serveis oferts, així com de la consegüent publicació de les opinions, les observacions, les imatges o els comentaris que els usuaris enviïn per correu electrònic. En aquest sentit, Humboldt, si ho considera oportú i sense perjudici de la responsabilitat única i exclusiva dels usuaris, podrà posar els filtres necessaris per evitar que es puguin difondre a la xarxa a través dels seus llocs web continguts o opinions considerats racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que de qualsevol manera fomentin la violència o la divulgació de continguts clarament il·lícits o nocius. Els usuaris que enviïn a Humboldt llocs web, suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin el contrari d’una manera certa i inconfusible i sempre en aquells casos que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, autoritzen Humboldt a reproduir, distribuir, exhibir, transmetre, retransmetre, emetre en qualsevol format, emmagatzemar en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discs durs), digitalitzar, posar a disposició bases de dades pertanyents a Humboldt, traduir, adaptar, arranjar o modificar de qualsevol altra manera aquestes observacions, opinions o comentaris, durant tot el període de protecció dels drets d’autor previst legalment. A més, s’entén que aquesta autorització es concedeix de manera gratuïta i que, pel sol fet d’enviar observacions, opinions o comentaris per correu electrònic, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de Humboldt.

D’acord amb el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, Humboldt també té autorització per procedir a la modificació o alteració d’aquestes observacions, opinions o comentaris a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial dels llocs web, sense que per això s’entengui que podria ser perjudicial per a les facultats morals dels drets d’autor en poder dels usuaris. Queda prohibit l’ús de recursos tècnics, lògics o tecnològics pel qual un tercer es pugui beneficiar, directament o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes oficials, índexs i altres expressions dels llocs web o que Humboldt dugui a terme per la seva execució. En particular, queden prohibits qualsevol enllaç, entramat o vincle similar que es puguin establir en direcció als llocs web de Humboldt, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Humboldt.

Qualsevol infracció del que s’indica en aquest punt es considerarà un greuge als drets legítims sobre la propietat intel·lectual de Humboldt relatius als llocs web i tots els seus continguts. Humboldt no acceptarà cap responsabilitat per les conseqüències derivades de les conductes i actuacions que s’han esmentat ni assumeix cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc. pertanyents a un tercer als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, entramats o vincles similars des dels llocs web de Humboldt.

Icono Garantía Juvenil