fbpx
Idiomas especializados para profesionales

Gestió del teu pla de formació

  /  Gestió del teu pla de formació

Quin serà el teu pla de formació?

Analitzem i trobem, juntament amb els nostres clients, solucions pràctiques i eficaces per a les teves necessitats comunicatives. El compromís és orientar la nostra feina cap a la consecució dels teus objectius en un sistema de qualitat sempre en procés de millora contínua.

1. El punt de partida

Una bona formació d’idiomes consisteix a definir i aconseguir uns objectius clars que permetin a les empreses assolir les seves metes i millorar els seus resultats.

Partim de l’anàlisi de les competències actuals i futures, la situació actual davant l’òptima.  Definim el perfil ideal com a requisit per fer satisfactòriament les tasques identificades en altres idiomes.

2. Disseny del pla

Definim el programa pedagògic, els objectius, el sistema d’avaluació, la metodologia i el pes dels formats digitals (Face-to-Face online, plataforma virtual d’idiomes, plataforma d’autoaprenentatge) per al projecte, a més de la quantificació dels costos i el marc temporal.

3. Estratègies d’aprenentatge

Una combinació estructurada de diferents formats i programes d’aprenentatge optimitza els resultats.

4. Posada en marxa

Abans de l’inici de les accions, informem els participants de les seves exigències i de les «regles del joc» en sessions de kick-off. La implicació activa dels participants en el procés d’aprenentatge és una de les claus per a l’èxit.

5. Objectius transparents

En cada etapa del programa transmetem als participants els objectius generals i específics de cada unitat didàctica.

6. Avaluació

Seguim els criteris i descriptors definits en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, així com els del nostre Manual d’avaluació.  

7. Reporting

El nostre equip d’assessors està en comunicació directa amb els nostres clients. Accedirà a informes periòdics sobre la progressió dels alumnes i el seu grau de satisfacció amb el pla formatiu i els professors. Comptem amb recursos humans i eines tecnològiques per a un seguiment que ofereix les màximes garanties.

8. Outsourcing

L’outsourcing està pensat per facilitar la gestió d’idiomes de la teva empresa. L’externalització de la formació idiomàtica et permetrà obtenir avantatges econòmics i de gestió. Gestionem grans comptes des de fa més de 30 anys.

9. Costos

La implementació sistemàtica d’un pla de formació optimitza els costos i l temps per assolir els objectius.

10. Resultados ROI

El nostre objectiu és aconseguir el retorn de les inversions fetes per part dels nostres clients. La transferència de les competències adquirides al lloc de feina i el nivell de satisfacció dels participants i responsables són els nostres indicadors clau.

Les nostres formacions per a empreses

Els programes estan dissenyats per millorar la competència comunicativa dels teus col·laboradors.